OFSET ŠTAMPA

Najzastupljeniji oblik štampe u svetu i kod nas je ofset štampa. Više od 85% štampanih proizvoda širom planete stampa se u tehnologiji ofset štampe. Svoju popularnost ovaj oblik štampe duguje kvalitetnoj, efikasnoj i brzoj izradi, trajnosti štampanih proizvoda kao i mogućnosti izrade velikog tiraža i obima posla.Vizit karte, memorandumi, katalozi, brošure, facikle, fakture, otpremnice, nalepnice, kutije, koverte, katroline, papirne kese, flajeri, publikacije, knjige, štampa se u ofset tehnologiji.

Pergament štamparija koristi cetvorobojnu DI (Direct Imaging) tehnologiju za stampu visokokvalitetnih kolora.

DI tehnologija omogućava prenos digitalnih podataka direktno na štamparsku formu i značajno umanjuje vreme potrebno za obavljanje čitavog posla, tako da Vase flyere, etikete, plakate i drugi stampani materijal u punom koloru mozete dobiti za svega par sati.